اصول طراحی آیکن: راهنمایی برای ایجاد آیکن‌های بصریا و کارآمد

اصول طراحی آیکن: راهنمایی برای ایجاد آیکن‌های بصریا و کارآمد

ما می‌خواهیم آیکن‌هایی طراحی کنیم که به طور موثر با کاربر ارتباط برقرار کنند، از آشنایی و شناخت بهره‌مند شوند و با طراحی کلی رابط کاربری هماهنگ باشند. برای رسیدن به همه این اهداف، باید اصول خاصی را رعایت کنید. هفت اصل اساسی طراحی آیکن عبارتند از: وضوح معنایی وضوح بصری...